Oslo FIR ENOS "Oslo Control" S 125.05 W 120.37 N 118.82 ATCC 66792531
Dagali TIZ (G) ENDI 08/26 1800m elev 2618ft 6025N 0831E
         "Dagali Information" 121.30 AFIS 32095110 MET 22692562
Dokka AD 09/27 700m elev 510ft 6050N 0955E
Drangedal AD
Eggemoen AD ENEG 04/22 800m elev 656ft 6013N 1019E 122.70
Elverum/Hornmoen AD ENHN 15/33 700m elev 655ft 6053N 1140E 123.35
Evjeneset AD 11/29 290m elev 602ft 5836N 0749E 122.50
Farris TMA (D) "Farris Approach" 134.05 ATCC 66792531
Frya AD 10/28 800m elev 570ft 6133N 1004E 123.50
Fyresdal AD ENFY 01/19 800m elev 984ft 5912N 0805E 122.15 TAFK 35041165
Gardermoen CTR (D) ENGM 01R/19L 2950m 01L/19R 3600m elev 670ft
        "Gardermoen Tower" W 118.30 123.32 E 120.10 128.87 GND 121.92
        ATIS arr 126.12 dep 127.15 ATC 64813053 AIS 64813540 MET 64813541
Geiteryggen TIZ (G) ENSN 01/19 1400m elev 463ft 5911N 0934E
        "Geiteryggen Information" 119.20 AFIS 35545841 GFK 35545935
Gullknapp AD 05/23 500m elev 550ft 123.50
Haga AD 6001N 1122E 123.50
Hamar AD ENHA 15/33 942m elev 730ft 6049N 1105E 130.27 94375455
Haslemoen AD 16/34 500m elev 575ft 6040N 1153E 123.50
Hokksund AD ENHS 10/28 628m elev 30ft 5946N 0955E 123.50
Jarlsberg AD i Torp CTR ENJB 18/36 600m elev 90ft 5918N 1022E 122.30
Kilen SPB 5954N 1037E 122.00
Kjeller AD ENKJ 12/30 1350m elev 348ft 5959N 1102E
         "Kjeller Aerodrome" 119.10 122.10 PPR 63899033
Kjevik TMA (D) CTR (D) ENCN 04/22 1990m elev 52ft 5812N 0805E
        "Kjevik Tower" 119.95 118.10 ATIS 124.47 GND 121.90
        ATC 38065652 / 38065653 MET 38065680 GND 38063055 
        KFK 38063141 38012050 1066

Klanten AD 11/29 1150m elev 2720ft 6049N 0906E 123.50 Sjøfly: Tisleiafjorden NNW
Kløfta AD i Gardermoen CTR 122.50
Leirin TIZ (G) ENFG 15/33 2056m elev 2697ft 6100N 0918E
        "Fagernes Information" 119.92 AFIS 61364350
Lunde AD 11/29 700m elev 190ft 5918N 0908E 122.50
Maarud AD 01/19 700m elev 430ft 6011N 1133E
Notodden TIZ (G) ENNO 12/30 765m elev 60ft 5934N 0913E
        "Notodden Information" 118.80 AFIS 35011666
Oslo TMA (C) "Oslo Approach" W 120.45 E 119.65 ATCC 66792531
Oslo VFR under TMA sørvest for Gardermoen CTR 122.00
Rakkestad AD 15/33 800m elev 300ft 5924N 1121E 123.50
Reinsvoll AD 15/33 600m elev 1380ft 6041N 1035E 123.50
Rygge CTR (D) ENRY 12/30 2440m elev 169ft 5923N 1047E "Rygge Radar" 124.35 122.10
        "Rygge Arrival" 120.30 "Rygge Tower" 119.50 PPR 69260278
Ski AD 18/36 525m elev 400ft 5942N 1053E 123.50
Sølenstua AD 01/19 640m elev 2080ft 6150N 1144E 123.50 nedlagt?
Sølvknapp AD 01/19 600m elev 770ft 5902N 0733E 123.50 Olav Hovet 94294594
Torp CTR (D) ENTO 18/36 2940m elev 282ft 5911N 1054E
        "Torp Tower" 118.65 ATIS 119.07 ATC/MET 33470211
Torsnes AD
Trysil AD 15/33 800m elev 1900ft 6114N 1217E 123.50
Vegårshei AD
Wadahl AD 15/33 550m elev 3100ft 6132N 0947E 123.50
Æra AD 01/19 600m elev 1620ft 6116N 1140E 121.35
 
 
 
 

Stavanger FIR ENSV "Stavanger Control" S 120.65 N 124.70 ATCC 51650183
Flesland TMA (D) CTR (D) ENBR 17/35 2905m elev 165ft 6018N 0512E
        "Flesland Approach" 121.00 "Flesland Tower" 119.10 122.10
        ATIS 125.25 GND 121.90 ATC 55998090 MET 55998200
Lista TMA (D) "Stavanger Control" 120.65
Lista TIA (G) TIZ (G) ENLI 14/32 2440m elev 20ft 5806N 0638E
        "Lista Information" 126.45 118.70 AFIS 38393510
Sola TMA (D) CTR (D) ENZV 18/36 2555m 11/29 2450m elev 29ft 5953N 0538E
        "Sola Approach" 119.40 119.60 "Sola Tower" 118.35 122.10
        GND 121.75 ATIS 126.00 ATC 51658147 MET 51658165
Voss AD ENBM 09/27 1000m elev 300ft 6038N 0630E 123.50

Trondheim FIR ENTR "Trondheim Control" S 125.70 N 124.30 ATCC 74843370
Folldal AD ENGN 07/25 1000m elev 2263ft 6207N 1005E
Formofoss AD 16/34 650m elev 560ft 6224N 1221E
Namsos TIZ (G) ENNM 07/25 840m elev 7ft 6428N 1135E
        "Namsos Information" 119.90 AFIS 74275144
Oppdal AD
Røros TMA (D) CTR (D) ENRO 14/32 1720m elev 2054ft 6235N 1121E
        "Røros Tower" 120.40 ATC 72411452
Snåsa AD 04/22 620m elev 89ft 6412N 1210E 123.50
Tynset AD 05/23 940m elev 1580ft 6215N 1040E 123.50
Verdalsøra AD 14/32 600m elev 8ft 6347N 1128E 122.00 nedlagt?
Værnes TMA (D) CTR (D) ENVA 09/27 2762m 14/32 1047m elev 56ft 6327N 1056E
        "Værnes Approach" 118.60 119.15 "Værnes Tower" 119.40 133.75 122.10
        GND 121.60 ATIS 127.55 ATC 74843340 MET 74843360
 
Værminima VFR dag: Skyklaring Sikt
FL100 og over 1.5km hor / 300m vert 8km
Under FL100 1.5km hor / 300m vert 5km
Under 300m AGL (G) Positiv klaring 3km
I landingsrunden (G) Positiv klaring 1.5km og fri sikt til banen
Spesiell VFR i CTR Positiv klaring 1.5km i luften og på bakken

Planleggingsminima VFR dag: 1000 fot skybase, 5km sikt.

Reiseplan: LN-YTI, VFR, L, XPD, Avgangsplass, Avgangstid, Hastighet,
Høyde, Rute, Bestemmelssted, Totaltid, Alternativ(er), Aksjonstid, Pax, Redningsutstyr.

Marsjhøyder: 0-179: 1500,...,7500. 180-359: 2500,...,8500.

Transponder: VFR 7000, sabotasje 7500, radiosvikt 7600, nød 7700, landegrense 2000
 
Lyssignaler:  I luften På bakken
Fast grønt  Klarert for landing Klarert for avgang
Fast rødt  Vik for annen trafikk og fortsett Stopp
Blinkende grønt Returner for landing Taks til holdepunkt, evt. parkering
Blinkende rødt Plassen ubrukelig Forlat landingsområdet
Blinkende hvitt Land her og parker Returner til utgangspunktet
Pyroteknisk rødt Avbryt, gjør ny landingsrunde