Rolf Nossum

Om


Rolf Tomas Nossum er Dr. Scient. fra Universitetet i Oslo, og arbeider som professor ved Universitetet i Agder. Han underviser i informatikk, matematikk, matematikk-historie og vitenskapsteori, og hans forskningstemaer er anvendt matematisk logikk og matematikk-historie.

Kontakt

Prof. Dr. Rolf T. Nossum
Institutt for matematiske fag
Fakultet for teknologi og realfag
Universitetet i Agder
Postboks 422
N-4604 Kristiansand

Kontor: Niels Henrik Abels hus, Gimlemoen
E-post: Rolf.Nossum@uia.no

Publikasjoner

Cristin

Ex curricolo


Vann

Luft