Her kan du trene til mikrofly-teoriprøven.

Velg fag:
Noe vi har glemt?
Siste bidrag var til Fag 10, signert V.Sijpkens 2018-12-10.
Send oss kommentarer/feilrapporter!
(versjon 10. april 2020:
rettet en feil i opptellingen av riktige svar)

Fag 1: Lover og bestemmelser
Merk av det mest riktige svaret på hvert spørsmål, og trykk deretter på

Spørsmål 1: Hva sier BSL F om luftfartøyer på kryssende kurs? (RN 2005-04-29)
a: Det flyet som flyr fortest har alltid forkjørsrett.
b: Det flyet som flyr saktest og kommer skrått inn fra venstre har vikeplikt.
c: Når to luftfartøyer flyr på kryssende kurs, skal det fartøyet vike som har det andre på sin høyre side.
d: Når to luftfartøyer flyr på kryssende kurs, skal det fartøyet vike som har det andre på sin venstre side.

Spørsmål 2: Unntatt når det er nødvendig for avgang eller landing eller når særskilt tillatelse fra luftfartstilsynet foreligger, skal luftfartøy som flyr utenfor tettbebyggelse og folkeansamlinger i friluft, under VFR - flyging ikke flys lavere over bakken eller vannet enn: (TS 2011-08-10)
a: 150 meter ( 500 fot)
b: 300 meter (1000 fot)
c: 600 meter (2000 fot)
d: 100 meter (300 fot)

Spørsmål 3: Når skal du alltid levere inn en "Reiseplan"-Flight Plan" til LTT? (Jens Markus L.Andersen 2011-08-17)
a: Når du skal fly en strekning fra A til B mer enn 50NM?
b: Når du vil ha Alarm-og redningstjeneste, fly inn til kontrollert luftrom og krysse landegrenser?
c: Det er ikke krav om dette.
d: Uansett når du skal fly.

Spørsmål 4: Hvilke krav stilles til innehaver av mikroflybevis for å kunne fly som fartøysjef? (RN 2005-04-29)
a: 12 flytimer som fartøysjef siste 24 mnd eller PFT/M siste 24 mnd.
b: 12 flytimer som fartøysjef siste 12 mnd eller PFT/M siste 24 mnd.
c: 12 flytimer som fartøysjef siste 24 mnd eller PFT/M siste 12 mnd.
d: 12 flytimer som fartøysjef siste 12 mnd eller PFT/M siste 12 mnd.

Spørsmål 5: Bortsett fra avgang og landing eller under flyging med spesiell tillatelse, kan det innenfor norsk territorium foretas en VFR-flyging lavt over åpnet hav (f.eks i høyde 50- 100 ft): (TS 2011-08-10)
a: Nei
b: Ja, når flygingen foregår slik at den ikke bringer fare for ferdsel på sjøen
c: Ja, når hensyn tas som nevnt under b) og når flyet som benyttes er sjøfly
d: Ja, når kravene under b) og C ovenfor er dettet og flyet medbringer oppblåsbar redningsflåte

Spørsmål 6: Er det tillatt å fly ”on top” med mikrofly? (RN 2005-04-29)
a: Ja, hvis man er minst 1000 fot over skyene
b: Ja, hvis man er minst 500 fot over skyene
c: Ja, hvis MET har sagt at været på destinasjonen er bedre en 4/8 skydekke og med sikt over 5 km.
d: Nei, aldri.

Spørsmål 7: Hva er snittflyging? (RN 2005-04-29)
a: Du flyr etter et kart.
b: Du gjør harde manøvrer, flyr i uvanlige flygestillinger, eller har over 60 grader krengning.
c: Du flyr i følge med annet fly.
d: Du flyr over 120 knop.

Spørsmål 8: Hvordan defineres reiseplan (ATC flight plan) i trafikkbestemmelsene (BSL F) (TS 2011-08-10)
a: En avgrenset vei eller rute på en landingsplass på land
b: En nærmere angitt rute etablert med sikte på å kanalisere lufttrafikken i den utstrekning det er påkrevet for utøvelse av lufttrafikktjeneste
c: Spesifiserte opplysninger til lufttrafikktjenesteenheter om en planlagt flyging eller del av flyging
d: Den luftled flyet følger eller har planlagt å følge etter det er kommet i luften

Spørsmål 9: Hva er definisjonen på skydekkehøyde (ceiling)? (TS 2011-08-10)
a: Den vertikale avstand fra bakken eller vannet til det laveste observerte skylag.
b: Tykkelsen på de skylag som observeres
c: Den vertikale avstand fra bakken eller vannet til underkant av det laveste skylag under 6000 meter som dekker mer enn halve himmelen
d: Avstanden mellom bakken og det laveste skylag under 2000 meter som dekker mindre enn halve himmelen

Spørsmål 10: Når er fartøysjefen fritatt fra å levere ankomstmelding etter å ha fløyet med reiseplan? (RN 2005-04-29)
a: Man skal alltid melde ankomst.
b: Man er fritatt hvis flyplassen ligger øde uten teledekning.
c: Ved mottatt landingsklarering, mottatt rullebane i bruk, eller mottatt optisk signal.
d: Hvis ankomsten er mindre enn 40 minutter unna planlagt ankomsttid.