Her kan du trene til mikrofly-teoriprøven.

Velg fag:
Noe vi har glemt?
Siste bidrag var til Fag 10, signert V.Sijpkens 2018-12-10.
Send oss kommentarer/feilrapporter!
(versjon 10. april 2020:
rettet en feil i opptellingen av riktige svar)

Fag 1: Lover og bestemmelser
Merk av det mest riktige svaret på hvert spørsmål, og trykk deretter på

Spørsmål 1: Bortsett fra avgang og landing eller under flyging med spesiell tillatelse, kan det innenfor norsk territorium foretas en VFR-flyging lavt over åpnet hav (f.eks i høyde 50- 100 ft): (TS 2011-08-10)
a: Nei
b: Ja, når flygingen foregår slik at den ikke bringer fare for ferdsel på sjøen
c: Ja, når hensyn tas som nevnt under b) og når flyet som benyttes er sjøfly
d: Ja, når kravene under b) og C ovenfor er dettet og flyet medbringer oppblåsbar redningsflåte

Spørsmål 2: Ensfarget kors, fortrinnsvis gult, rødt eller hvitt, som er plassert i hver ende av en rullebane betyr: (TS 2011-08-09)
a: Landingsplassen anvendes av glidere og glideflyging pågår
b: Det kan landes fra begge ender av rullebanen
c: Korsene angir grensene for den ubrukbare delen av rullebanen
d: Rullebanen kan bare brukes av fly med totalvekt under 5700 kg

Spørsmål 3: Kode QDM betyr (Terje Kroglund 2018-02-24)
a: Sant trekk fra peilestasjonen
b: Sant trekk til peilestasjonen
c: Magnetisk kurs å styre til stasjonen med ingen vind
d: Magnetisk trekk fra stasjonen til luftfartøyet

Spørsmål 4: Når skal det gjennomføres periodisk ettersyn av et mikrofly? (RN 2005-04-29)
a: Hver 50. flytime.
b: Hver 4. måned.
c: Før hver årlige besiktigelse.
d: Hver 50. flytime eller 4. måned, det som kommer først.

Spørsmål 5: Hvilke krav stilles til flyging over skyer med mikrofly? (RN 2005-04-29)
a: Ingen særskilte krav.
b: 20% siktbarhet til bakken.
c: 20% siktbarhet til bakken underveis, og 80% ved destinasjonen.
d: Det er forbudt.

Spørsmål 6: Hva sier BSL F om luftfartøyer på kryssende kurs? (RN 2005-04-29)
a: Det flyet som flyr fortest har alltid forkjørsrett.
b: Det flyet som flyr saktest og kommer skrått inn fra venstre har vikeplikt.
c: Når to luftfartøyer flyr på kryssende kurs, skal det fartøyet vike som har det andre på sin høyre side.
d: Når to luftfartøyer flyr på kryssende kurs, skal det fartøyet vike som har det andre på sin venstre side.

Spørsmål 7: Du flyr med heading 360 grader. I samme høyde får du øye på et annet motordrevet luftfartøy rett ut på din venstre side. Dette luftfartøy har heading 60 grader. Ifølge lufttrafikkreglene skal du: (TS 2011-08-10)
a: Vike
b: Vike ved å endre din kurs til høyre
c: Vike ved å endre din kurs til venstre
d: Holde din kurs og fart

Spørsmål 8: Når kan du som fartøysjef avvike fra BSL F? (RN 2005-04-29)
a: Aldri.
b: Avvik kan foretas av sikkerhetsmessige grunner.
c: Utenom lufttrafikktjenestens åpningstid.
d: Bare under Special VFR.

Spørsmål 9: Kan en AFIS-enhet gi landingsklarering? (TS 2011-08-10)
a: Ja
b: Bare i visse tilfeller
c: Nei
d: Ja, hvis banen er klar

Spørsmål 10: Definisjon av flysikt er: (TS 2011-08-10)
a: Sikten i alle retninger fra førerrommet i et luftfartøy under flyging
b: Sikten fremover fra førerrommet i et fly langs rullebanen i avgangsøyeblikket
c: Sikten fremover og til siden fra førerrommet i et luftfartøy under flyging
d: Sikten fremover fra førerrommet i et luftfartøy under flyging