Her kan du trene til mikrofly-teoriprøven.

Velg fag:
Noe vi har glemt?
Siste bidrag var til Fag 10, signert V.Sijpkens 2018-12-10.
Send oss kommentarer/feilrapporter!
(versjon 10. april 2020:
rettet en feil i opptellingen av riktige svar)

Fag 1: Lover og bestemmelser
Merk av det mest riktige svaret på hvert spørsmål, og trykk deretter på

Spørsmål 1: Hva er definisjonen på skydekkehøyde (ceiling)? (TS 2011-08-10)
a: Den vertikale avstand fra bakken eller vannet til det laveste observerte skylag.
b: Tykkelsen på de skylag som observeres
c: Den vertikale avstand fra bakken eller vannet til underkant av det laveste skylag under 6000 meter som dekker mer enn halve himmelen
d: Avstanden mellom bakken og det laveste skylag under 2000 meter som dekker mindre enn halve himmelen

Spørsmål 2: Definisjon av flysikt er: (TS 2011-08-10)
a: Sikten i alle retninger fra førerrommet i et luftfartøy under flyging
b: Sikten fremover fra førerrommet i et fly langs rullebanen i avgangsøyeblikket
c: Sikten fremover og til siden fra førerrommet i et luftfartøy under flyging
d: Sikten fremover fra førerrommet i et luftfartøy under flyging

Spørsmål 3: Er det tillatt å fly ”on top” med mikrofly? (RN 2005-04-29)
a: Ja, hvis man er minst 1000 fot over skyene
b: Ja, hvis man er minst 500 fot over skyene
c: Ja, hvis MET har sagt at været på destinasjonen er bedre en 4/8 skydekke og med sikt over 5 km.
d: Nei, aldri.

Spørsmål 4: 45 min. bensinreserve er påbudt i mikrofly (RN 2005-04-29)
a: ved flygning over 50 nautiske mil.
b: Ikke påbudt. Dette påbudet er erstattet av krav om tilstrekkelig drivstoff til å nå destinasjonen og deretter en alternativ landingsplass. (Mikroflyhåndboken v 6.1, revisjon 15.01.2010, avsnitt 3.2.1.)
c: ved flygning på flightplan.
d: ved flygninger inn til kontrollert flyplass.

Spørsmål 5: Er det tillatt å fly mikrofly med 2-takts motor over vann? (RN 2005-04-29)
a: Ja, det er lov å fly over vann hvis du kan gli til land eller bærekraftig is.
b: Ja, hvis det er mindre enn 10 km fra land og redningsvest er om bord.
c: Det er kun tillatt hvis 25-timers service nettopp er utført.
d: Det er kun tillatt hvis motoren går på 100LL.

Spørsmål 6: Du flyr med heading 360 grader. I samme høyde får du øye på et annet motordrevet luftfartøy rett ut på din venstre side. Dette luftfartøy har heading 60 grader. Ifølge lufttrafikkreglene skal du: (TS 2011-08-10)
a: Vike
b: Vike ved å endre din kurs til høyre
c: Vike ved å endre din kurs til venstre
d: Holde din kurs og fart

Spørsmål 7: Hva sier alkoholbestemmelsene i Luftfartsloven: (RN 2005-04-29)
a: Promillegrensen er 0.2
b: Promillegrensen er 0.4
c: Promillegrensen er 0.2 under 8000 fot og 0.4 over 8000 fot.
d: Promillegrensen er 0.5

Spørsmål 8: En DI (Daglig Inspeksjon) er gyldig (RN 2005-04-29)
a: samme dag.
b: i 24 timer.
c: for 10 flyginger.
d: i 48 timer hvis flyet står i varm hangar.

Spørsmål 9: Hvordan defineres reiseplan (ATC flight plan) i trafikkbestemmelsene (BSL F) (TS 2011-08-10)
a: En avgrenset vei eller rute på en landingsplass på land
b: En nærmere angitt rute etablert med sikte på å kanalisere lufttrafikken i den utstrekning det er påkrevet for utøvelse av lufttrafikktjeneste
c: Spesifiserte opplysninger til lufttrafikktjenesteenheter om en planlagt flyging eller del av flyging
d: Den luftled flyet følger eller har planlagt å følge etter det er kommet i luften

Spørsmål 10: Hva er en "transponder"? (Jens Markus L.Andersen 2011-08-17)
a: En radar ved kontrolltårnet som sender ut "signalpulser" til andre fly for å identifisere dem.
b: En elektronisk "radarsvarer" i flyet som "svarer" på radarpulser sendt ut av en sekundærradar.
c: En nødboks i flyet som automatisk sender ut nødsignaler til kontrolltårnet ved en nødsituasjon.
d: GPS'en i flyet.