Her kan du trene til mikrofly-teoriprøven.

Velg fag:
Noe vi har glemt?
Siste bidrag var til Fag 10, signert V.Sijpkens 2018-12-10.
Send oss kommentarer/feilrapporter!
(versjon 10. april 2020:
rettet en feil i opptellingen av riktige svar)

Fag 1: Lover og bestemmelser
Merk av det mest riktige svaret på hvert spørsmål, og trykk deretter på

Spørsmål 1: Fra kontrolltårnet til luftfartøy uner flyging i lokaltrafikk vil kontrolltårnet gi lyssignal, og signalet skal bety: "Landingsplassen ubrukbar. Landing forbudt". Lyssignalet skal da være: (TS 2011-08-09)
a: En serie røde blink
b: En serie grønne blink
c: Fast rødt
d: Fast grønt

Spørsmål 2: Et luftfartøy må for å kunne bli registrert i Norge ha gyldig luftdyktighetsbevis. Slikt bevis utstedes: (TS 2011-08-10)
a: Av luftfartøyets fabrikant
b: Av det lands luftfartsmyndighet som luftfartøyet er fabrikert i
c: Av den Norske luftfartsmyndighet
d: Av et autorisert verksted for luftfartøyer

Spørsmål 3: Du flyr med heading 360 grader. I samme høyde får du øye på et annet motordrevet luftfartøy rett ut på din venstre side. Dette luftfartøy har heading 60 grader. Ifølge lufttrafikkreglene skal du: (TS 2011-08-10)
a: Vike
b: Vike ved å endre din kurs til høyre
c: Vike ved å endre din kurs til venstre
d: Holde din kurs og fart

Spørsmål 4: Om dagen kvitterer luftartøy (f.eks uten radioforbindelse for mottatt signal: (TS 2011-08-10)
a: Ved å bevege flyet med hurtige bevegelser om tverraksen
b: Ved å bevege flyet med hurtige bevegelser om normalaksen
c: Ved å bevege flyet med hurtige bevegelser om lengdeaksen (vagge med vingene)
d: Ved å senke og øke turtallet på motoren noen ganger

Spørsmål 5: En DI (Daglig Inspeksjon) er gyldig (RN 2005-04-29)
a: samme dag.
b: i 24 timer.
c: for 10 flyginger.
d: i 48 timer hvis flyet står i varm hangar.

Spørsmål 6: Hvem er ifølge luftfartsloven ansvarlig for at en flyging forberedes og gjennomføres i samsvar med gjeldende bestemmelser: (RN 2005-04-29)
a: Luftfartsmyndighetene gjennom lufttrafikktjenestens enheter.
b: Eieren av luftfartøyet.
c: Brukeren av luftfartøyet.
d: Fartøysjefen.

Spørsmål 7: Hva sier BSL F om luftfartøyer på kryssende kurs? (RN 2005-04-29)
a: Det flyet som flyr fortest har alltid forkjørsrett.
b: Det flyet som flyr saktest og kommer skrått inn fra venstre har vikeplikt.
c: Når to luftfartøyer flyr på kryssende kurs, skal det fartøyet vike som har det andre på sin høyre side.
d: Når to luftfartøyer flyr på kryssende kurs, skal det fartøyet vike som har det andre på sin venstre side.

Spørsmål 8: Når må du fastsette en operativ flygeplan før avgang? (RN 2005-04-29)
a: Alltid.
b: Når flyging planlegges i kontrollert luftrom.
c: Når flyging planlegges mer enn 50 NM fra avgangsplassen.
d: Når flygingen vil passere grensen for norsk luftrom.

Spørsmål 9: Du har lenge avtalt å fly en lokal-vfr tur sammen med en kamerat. Dere har endelig kommet fram til flyplassen. Men solen er 6º under horisonten. Hva gjør dere? (V.Sijpkens 2018-07-12)
a: Starter flyet, spør om klarering fra tårnet for en lokal VFR-tur.
b: Går hjem og ser Top-Gun i stedet for.
c: Spør skolesjefen om lov, dersom han tillater det.
d: La kameraten ta en beslutning.

Spørsmål 10: Hva avgjør når og hvor du skal bruke radio og hvem skal du kontakte. (VAG 2013-08-16)
a: Hvor høyt og langt du flyr og de som er i nærheten
b: Kontrollert luft rom og nærmeste kontrollenhet.
c: Det er klassifiseringen av luftrommet du befinner deg i eller går inn i og derav hvem du skal kontakte.
d: Du bestemmer selv som fartøysjef når og hvor du skal bruke radio.