Her kan du trene til mikrofly-teoriprøven.

Velg fag:
Noe vi har glemt?
Siste bidrag var til Fag 10, signert V.Sijpkens 2018-12-10.
Send oss kommentarer/feilrapporter!
(versjon 10. april 2020:
rettet en feil i opptellingen av riktige svar)

Fag 1: Lover og bestemmelser
Merk av det mest riktige svaret på hvert spørsmål, og trykk deretter på

Spørsmål 1: Du skal fly til en større flyplass i Norge og ønsker i den anledning en del informasjoner om den. Hvor finner du de offisielle opplysninger om flyplassen: (RN 2005-04-29)
a: I BSL D.
b: I AIP NORGE.
c: I AIC A.
d: I NOTAM.

Spørsmål 2: Fra kontrolltårnet til luftfartøy uner flyging i lokaltrafikk vil kontrolltårnet gi lyssignal, og signalet skal bety: "Landingsplassen ubrukbar. Landing forbudt". Lyssignalet skal da være: (TS 2011-08-09)
a: En serie røde blink
b: En serie grønne blink
c: Fast rødt
d: Fast grønt

Spørsmål 3: Hvilke opplysninger skal en ankomstmelding inneholde? (TS 2011-08-09)
a: Luftfartøyets kjennesignal, antall personer ombord og ankomsttid
b: Luftfartøyets kjennesignal, posisjon og landingsplass
c: Luftfartøyets radiokallesignal, avgangsplass, ankomsttid og landingsplass
d: Planlagt landingsplass, alternativ landingsplass og ankomsttid

Spørsmål 4: Hva gjør du når du møter et fly på motsatt kurs? (RN 2005-04-29)
a: Svinger til høyre.
b: Svinger til venstre.
c: Ingenting, det andre flyet har vikeplikt.
d: Blinker med landingslyset så det andre flyet ser deg.

Spørsmål 5: Hva er en operativ flygeplan? (RN 2005-04-29)
a: Spesifiserte opplysninger til lufttrafikktjenestens enheter om planlagte flyginger eller del av flyging.
b: En forkortet reiseplan for flyginger til utlandet.
c: Fartøysjefens plan for flygingens sikre utførelse basert på hensyn til flyets ytelser, andre operative begrensninger og forhold som kan ventes på den ruten som skal følges, og på de aktuelle flyplassene.
d: En reiseplan innlevert til lufttrafikktjenesten.

Spørsmål 6: Er det tillatt å fly ”on top” med mikrofly? (RN 2005-04-29)
a: Ja, hvis man er minst 1000 fot over skyene
b: Ja, hvis man er minst 500 fot over skyene
c: Ja, hvis MET har sagt at været på destinasjonen er bedre en 4/8 skydekke og med sikt over 5 km.
d: Nei, aldri.

Spørsmål 7: Definisjon av flysikt er: (TS 2011-08-10)
a: Sikten i alle retninger fra førerrommet i et luftfartøy under flyging
b: Sikten fremover fra førerrommet i et fly langs rullebanen i avgangsøyeblikket
c: Sikten fremover og til siden fra førerrommet i et luftfartøy under flyging
d: Sikten fremover fra førerrommet i et luftfartøy under flyging

Spørsmål 8: Hva sier alkoholbestemmelsene i Luftfartsloven: (RN 2005-04-29)
a: Promillegrensen er 0.2
b: Promillegrensen er 0.4
c: Promillegrensen er 0.2 under 8000 fot og 0.4 over 8000 fot.
d: Promillegrensen er 0.5

Spørsmål 9: Kan en AFIS-enhet gi landingsklarering? (TS 2011-08-10)
a: Ja
b: Bare i visse tilfeller
c: Nei
d: Ja, hvis banen er klar

Spørsmål 10: Bortsett fra avgang og landing eller under flyging med spesiell tillatelse, kan det innenfor norsk territorium foretas en VFR-flyging lavt over åpnet hav (f.eks i høyde 50- 100 ft): (TS 2011-08-10)
a: Nei
b: Ja, når flygingen foregår slik at den ikke bringer fare for ferdsel på sjøen
c: Ja, når hensyn tas som nevnt under b) og når flyet som benyttes er sjøfly
d: Ja, når kravene under b) og C ovenfor er dettet og flyet medbringer oppblåsbar redningsflåte