Her kan du trene til mikrofly-teoriprøven.

Velg fag:
Noe vi har glemt?
Siste bidrag var til Fag 10, signert V.Sijpkens 2018-12-10.
    kommentarer/feilrapporter

Fag 1: Lover og bestemmelser
Merk av det mest riktige svaret på hvert spørsmål, og trykk deretter på

Spørsmål 1: Luftfartøy - som etter lufttrafikkreglene er innhentende luftartøy - har vikeplikt: (TS 2011-08-10)
a: Bare når det innhenter det annet under stigning
b: Bare når det innhenter det annet under glidning
c: Bare når det innhenter det annet under horisontal flyging
d: Likegyldig om det stiger, flyr horisontalt eller går ned

Spørsmål 2: BSL D fastsetter at minstekrav til drivstoff for VFR- flyging er tilstrekkelig beholdning om bord til bestemmelsesstedet pluss 45 minutter. For øvrig gjelder at: (TS 2011-08-10)
a: Reservebensinen må inkludere flyging i forbindelse med alternativ fremgangsmåte dersom flygingen på grunn av været ikkekan gjennomføres som planlagt
b: Det må tas hensyn til forsinkelser som kan oppstå under flyging og reservebensinen må være tilstrekkelig til at flygingen kan gjennomføres på en sikker måte
c: Det skal alltid fylles fulle tanker, såsant flyets maksimalvekt ikke overskrides
d: a og b ovenfor

Spørsmål 3: Hva sier BSL F om luftfartøyer på kryssende kurs? (RN 2005-04-29)
a: Det flyet som flyr fortest har alltid forkjørsrett.
b: Det flyet som flyr saktest og kommer skrått inn fra venstre har vikeplikt.
c: Når to luftfartøyer flyr på kryssende kurs, skal det fartøyet vike som har det andre på sin høyre side.
d: Når to luftfartøyer flyr på kryssende kurs, skal det fartøyet vike som har det andre på sin venstre side.

Spørsmål 4: Hvilke krav stilles til innehaver av mikroflybevis for å kunne fly som fartøysjef? (RN 2005-04-29)
a: 12 flytimer som fartøysjef siste 24 mnd eller PFT/M siste 24 mnd.
b: 12 flytimer som fartøysjef siste 12 mnd eller PFT/M siste 24 mnd.
c: 12 flytimer som fartøysjef siste 24 mnd eller PFT/M siste 12 mnd.
d: 12 flytimer som fartøysjef siste 12 mnd eller PFT/M siste 12 mnd.

Spørsmål 5: Hva avgjør når og hvor du skal bruke radio og hvem skal du kontakte. (VAG 2013-08-16)
a: Hvor høyt og langt du flyr og de som er i nærheten
b: Kontrollert luft rom og nærmeste kontrollenhet.
c: Det er klassifiseringen av luftrommet du befinner deg i eller går inn i og derav hvem du skal kontakte.
d: Du bestemmer selv som fartøysjef når og hvor du skal bruke radio.

Spørsmål 6: Et luftfartøy må for å kunne bli registrert i Norge ha gyldig luftdyktighetsbevis. Slikt bevis utstedes: (TS 2011-08-10)
a: Av luftfartøyets fabrikant
b: Av det lands luftfartsmyndighet som luftfartøyet er fabrikert i
c: Av den Norske luftfartsmyndighet
d: Av et autorisert verksted for luftfartøyer

Spørsmål 7: Hvilken kode skal du som fartøysjef stille inn på transponder dersom du skulle komme i en nødsituasjon? (Jens Markus L.Andersen 2011-08-17)
a: 7000
b: 7500
c: 7600
d: 7700

Spørsmål 8: Hva er TMA? (TS 2011-08-10)
a: Et relativt større område (kontrollert luftrom) der luftleder går sammen i nærheten av en eller flere landingsplasser
b: Et kontrollert luftrom mellom 2 innflygingssoner, som har en bredde på 10 NM om minimumshøyde på 2000 fot over terrenget
c: Et ikke kontrollert luftrom
d: Et luftrom som befinner seg umidderbart rundt en landingsplass, og som strekker seg fra bakken og opp til innflygingssonen

Spørsmål 9: Hvilke krav stilles til flyging over skyer med mikrofly? (RN 2005-04-29)
a: Ingen særskilte krav.
b: 20% siktbarhet til bakken.
c: 20% siktbarhet til bakken underveis, og 80% ved destinasjonen.
d: Det er forbudt.

Spørsmål 10: Når bør man levere reiseplan til lufttrafikktjenesten for en VFR-flyging i Norge? (RN 2005-04-29)
a: Når man flyr mer enn 50NM fra basen.
b: Når man vil ha alarm- og redningstjeneste.
c: Når man planlegger landing på en annen flyplass enn den man starter fra.
d: Når flygingen vil krysse en fylkesgrense.