Her kan du trene til mikrofly-teoriprøven.

Velg fag:
Noe vi har glemt?
Siste bidrag var til Fag 10, signert V.Sijpkens 2018-12-10.
Send oss kommentarer/feilrapporter!
(versjon 10. april 2020:
rettet en feil i opptellingen av riktige svar)

Fag 1: Lover og bestemmelser
Merk av det mest riktige svaret på hvert spørsmål, og trykk deretter på

Spørsmål 1: Hva sier BSL F om luftfartøyer på kryssende kurs? (RN 2005-04-29)
a: Det flyet som flyr fortest har alltid forkjørsrett.
b: Det flyet som flyr saktest og kommer skrått inn fra venstre har vikeplikt.
c: Når to luftfartøyer flyr på kryssende kurs, skal det fartøyet vike som har det andre på sin høyre side.
d: Når to luftfartøyer flyr på kryssende kurs, skal det fartøyet vike som har det andre på sin venstre side.

Spørsmål 2: Hva er snittflyging? (RN 2005-04-29)
a: Du flyr etter et kart.
b: Du gjør harde manøvrer, flyr i uvanlige flygestillinger, eller har over 60 grader krengning.
c: Du flyr i følge med annet fly.
d: Du flyr over 120 knop.

Spørsmål 3: Hvilke krav stilles til innehaver av mikroflybevis for å kunne fly som fartøysjef? (RN 2005-04-29)
a: 12 flytimer som fartøysjef siste 24 mnd eller PFT/M siste 24 mnd.
b: 12 flytimer som fartøysjef siste 12 mnd eller PFT/M siste 24 mnd.
c: 12 flytimer som fartøysjef siste 24 mnd eller PFT/M siste 12 mnd.
d: 12 flytimer som fartøysjef siste 12 mnd eller PFT/M siste 12 mnd.

Spørsmål 4: Fra kontrolltårnet til luftfartøy uner flyging i lokaltrafikk vil kontrolltårnet gi lyssignal, og signalet skal bety: "Landingsplassen ubrukbar. Landing forbudt". Lyssignalet skal da være: (TS 2011-08-09)
a: En serie røde blink
b: En serie grønne blink
c: Fast rødt
d: Fast grønt

Spørsmål 5: Dersom en flyger etter en landing trenger øyeblikkelig hjelp, forsøker han å tilkjennegi dette med signalraketter. Hvilken farge skal disse ha? (TS 2011-08-10)
a: Grønne
b: Hvite
c: Gule
d: Røde

Spørsmål 6: Hva avgjør når og hvor du skal bruke radio og hvem skal du kontakte. (VAG 2013-08-16)
a: Hvor høyt og langt du flyr og de som er i nærheten
b: Kontrollert luft rom og nærmeste kontrollenhet.
c: Det er klassifiseringen av luftrommet du befinner deg i eller går inn i og derav hvem du skal kontakte.
d: Du bestemmer selv som fartøysjef når og hvor du skal bruke radio.

Spørsmål 7: 45 min. bensinreserve er påbudt i mikrofly (RN 2005-04-29)
a: ved flygning over 50 nautiske mil.
b: Ikke påbudt. Dette påbudet er erstattet av krav om tilstrekkelig drivstoff til å nå destinasjonen og deretter en alternativ landingsplass. (Mikroflyhåndboken v 6.1, revisjon 15.01.2010, avsnitt 3.2.1.)
c: ved flygning på flightplan.
d: ved flygninger inn til kontrollert flyplass.

Spørsmål 8: Hvor mye bensin er det påbudt å ha ved avgang? (RN 2005-04-29)
a: Nok til minst 20 minutter flyging med fullt gasspådrag.
b: Nok til å kunne fly til bestemmelsesstedet.
c: Nok til å kunne fly til bestemmelsesstedet og deretter til en alternativ landingsplass.
d: Nok til å kunne fly til bestemmelsesstedet og tilbake.

Spørsmål 9: Hva er en "transponder"? (Jens Markus L.Andersen 2011-08-17)
a: En radar ved kontrolltårnet som sender ut "signalpulser" til andre fly for å identifisere dem.
b: En elektronisk "radarsvarer" i flyet som "svarer" på radarpulser sendt ut av en sekundærradar.
c: En nødboks i flyet som automatisk sender ut nødsignaler til kontrolltårnet ved en nødsituasjon.
d: GPS'en i flyet.

Spørsmål 10: Hvilke krav til flysikt og avstand til skyer gjelder for et mikrofly som flyr mer enn 300m over bakken eller vannet i ukontrollert luftrom? (RN 2005-04-29)
a: 10 km sikt, klar av skyer.
b: 3 km sikt, 3 km horisontal og 300 m vertikal skyavstand.
c: 5 km sikt, 1,5 km horisontal og 300 m vertikal skyavstand.
d: 10 km sikt, 5 km horisontal og 300 m vertikal skyavstand.