Her kan du trene til mikrofly-teoriprøven.

Velg fag:
Noe vi har glemt?
Siste bidrag var til Fag 10, signert V.Sijpkens 2018-12-10.
Send oss kommentarer/feilrapporter!
(versjon 10. april 2020:
rettet en feil i opptellingen av riktige svar)

Fag 1: Lover og bestemmelser
Merk av det mest riktige svaret på hvert spørsmål, og trykk deretter på

Spørsmål 1: Hva sier BSL F om luftfartøyer på kryssende kurs? (RN 2005-04-29)
a: Det flyet som flyr fortest har alltid forkjørsrett.
b: Det flyet som flyr saktest og kommer skrått inn fra venstre har vikeplikt.
c: Når to luftfartøyer flyr på kryssende kurs, skal det fartøyet vike som har det andre på sin høyre side.
d: Når to luftfartøyer flyr på kryssende kurs, skal det fartøyet vike som har det andre på sin venstre side.

Spørsmål 2: Bortsett fra avgang og landing eller under flyging med spesiell tillatelse, kan det innenfor norsk territorium foretas en VFR-flyging lavt over åpnet hav (f.eks i høyde 50- 100 ft): (TS 2011-08-10)
a: Nei
b: Ja, når flygingen foregår slik at den ikke bringer fare for ferdsel på sjøen
c: Ja, når hensyn tas som nevnt under b) og når flyet som benyttes er sjøfly
d: Ja, når kravene under b) og C ovenfor er dettet og flyet medbringer oppblåsbar redningsflåte

Spørsmål 3: Hvor mye bensin er det påbudt å ha ved avgang? (RN 2005-04-29)
a: Nok til minst 20 minutter flyging med fullt gasspådrag.
b: Nok til å kunne fly til bestemmelsesstedet.
c: Nok til å kunne fly til bestemmelsesstedet og deretter til en alternativ landingsplass.
d: Nok til å kunne fly til bestemmelsesstedet og tilbake.

Spørsmål 4: Dersom en flyger etter en landing trenger øyeblikkelig hjelp, forsøker han å tilkjennegi dette med signalraketter. Hvilken farge skal disse ha? (TS 2011-08-10)
a: Grønne
b: Hvite
c: Gule
d: Røde

Spørsmål 5: Når må du fastsette en operativ flygeplan før avgang? (RN 2005-04-29)
a: Alltid.
b: Når flyging planlegges i kontrollert luftrom.
c: Når flyging planlegges mer enn 50 NM fra avgangsplassen.
d: Når flygingen vil passere grensen for norsk luftrom.

Spørsmål 6: Ved flyging inn til eller ut fra kontrollerte landingsplasser, skal lette luftfartøy følge de trekk og høyder som er fastsatt for flyging i angjeldende moråde. Disse trekk og høyder publiseres i form av kart- "VFR - Routes Light Aircraft" - og finnes i : (TS 2011-08-10)
a: BSL C
b: BSL F
c: BSL D
d: AIP NORGE

Spørsmål 7: Hvilke krav stilles til flyging over skyer med mikrofly? (RN 2005-04-29)
a: Ingen særskilte krav.
b: 20% siktbarhet til bakken.
c: 20% siktbarhet til bakken underveis, og 80% ved destinasjonen.
d: Det er forbudt.

Spørsmål 8: Hvilke fly- og motorinstrumenter skal alle mikrofly som et minimum være utstyrt med? (RN 2005-04-29)
a: Klokke, fartsmåler, nødvendige motorinstrumenter og høydemåler.
b: Fartsmåler, høydemåler og turteller.
c: Fartsmåler, høydemåler, kompass, nødvendige motorinstrumenter og bensinmåler.
d: Høydemåler, turteller, kompass og bensinmåler.

Spørsmål 9: Hvilken påstand er riktig? (TS 2011-08-10)
a: AIP-GEN inneholder bl.a. informasjon om lufttrafikkregler
b: NOTAM handler om oppdagede feil og anvisninger om utskifting av flymateriell
c: BSL-C inneholder informasjon om master, raderhjelpemidler, m.m
d: AIC A inneholder informasjon om eksamensdager og gebyrer

Spørsmål 10: 45 min. bensinreserve er påbudt i mikrofly (RN 2005-04-29)
a: ved flygning over 50 nautiske mil.
b: Ikke påbudt. Dette påbudet er erstattet av krav om tilstrekkelig drivstoff til å nå destinasjonen og deretter en alternativ landingsplass. (Mikroflyhåndboken v 6.1, revisjon 15.01.2010, avsnitt 3.2.1.)
c: ved flygning på flightplan.
d: ved flygninger inn til kontrollert flyplass.