Her kan du trene til mikrofly-teoriprøven.

Velg fag:
Noe vi har glemt?
Siste bidrag var til Fag 10, signert V.Sijpkens 2018-12-10.
    kommentarer/feilrapporter

Fag 1: Lover og bestemmelser
Merk av det mest riktige svaret på hvert spørsmål, og trykk deretter på

Spørsmål 1: Kan en AFIS-enhet gi landingsklarering? (TS 2011-08-10)
a: Ja
b: Bare i visse tilfeller
c: Nei
d: Ja, hvis banen er klar

Spørsmål 2: Bortsett fra avgang og landing eller under flyging med spesiell tillatelse, kan det innenfor norsk territorium foretas en VFR-flyging lavt over åpnet hav (f.eks i høyde 50- 100 ft): (TS 2011-08-10)
a: Nei
b: Ja, når flygingen foregår slik at den ikke bringer fare for ferdsel på sjøen
c: Ja, når hensyn tas som nevnt under b) og når flyet som benyttes er sjøfly
d: Ja, når kravene under b) og C ovenfor er dettet og flyet medbringer oppblåsbar redningsflåte

Spørsmål 3: Luftfartøy - som etter lufttrafikkreglene er innhentende luftartøy - har vikeplikt: (TS 2011-08-10)
a: Bare når det innhenter det annet under stigning
b: Bare når det innhenter det annet under glidning
c: Bare når det innhenter det annet under horisontal flyging
d: Likegyldig om det stiger, flyr horisontalt eller går ned

Spørsmål 4: Når er fartøysjefen fritatt fra å levere ankomstmelding etter å ha fløyet med reiseplan? (RN 2005-04-29)
a: Man skal alltid melde ankomst.
b: Man er fritatt hvis flyplassen ligger øde uten teledekning.
c: Ved mottatt landingsklarering, mottatt rullebane i bruk, eller mottatt optisk signal.
d: Hvis ankomsten er mindre enn 40 minutter unna planlagt ankomsttid.

Spørsmål 5: Når skal du ha redningsvest til hver person om bord? (RN 2005-04-29)
a: Ikke påbudt.
b: Når mikroflyet opererer som sjøfly.
c: Når start eller landing foregår over vann, og ved flyging i større avstand fra land enn glideavstand.
d: Alltid.

Spørsmål 6: Hvor mye bensin er det påbudt å ha ved avgang? (RN 2005-04-29)
a: Nok til minst 20 minutter flyging med fullt gasspådrag.
b: Nok til å kunne fly til bestemmelsesstedet.
c: Nok til å kunne fly til bestemmelsesstedet og deretter til en alternativ landingsplass.
d: Nok til å kunne fly til bestemmelsesstedet og tilbake.

Spørsmål 7: Hvilke krav til flysikt og avstand til skyer gjelder for et mikrofly som flyr mer enn 300m over bakken eller vannet i ukontrollert luftrom? (RN 2005-04-29)
a: 10 km sikt, klar av skyer.
b: 3 km sikt, 3 km horisontal og 300 m vertikal skyavstand.
c: 5 km sikt, 1,5 km horisontal og 300 m vertikal skyavstand.
d: 10 km sikt, 5 km horisontal og 300 m vertikal skyavstand.

Spørsmål 8: Hva er minstehøyden for å fly over ulendt terreng? (RN 2005-04-29)
a: 500 fot over terrenget.
b: 1000 fot over terrenget.
c: 1500 fot over terrenget.
d: Det er ingen minstehøyde.

Spørsmål 9: Du skal fly til en større flyplass i Norge og ønsker i den anledning en del informasjoner om den. Hvor finner du de offisielle opplysninger om flyplassen: (RN 2005-04-29)
a: I BSL D.
b: I AIP NORGE.
c: I AIC A.
d: I NOTAM.

Spørsmål 10: Når må du fastsette en operativ flygeplan før avgang? (RN 2005-04-29)
a: Alltid.
b: Når flyging planlegges i kontrollert luftrom.
c: Når flyging planlegges mer enn 50 NM fra avgangsplassen.
d: Når flygingen vil passere grensen for norsk luftrom.