Her kan du trene til mikrofly-teoriprøven.

Velg fag:
Noe vi har glemt?
Siste bidrag var til Fag 10, signert V.Sijpkens 2018-12-10.
Send oss kommentarer/feilrapporter!
(versjon 10. april 2020:
rettet en feil i opptellingen av riktige svar)

Fag 1: Lover og bestemmelser
Merk av det mest riktige svaret på hvert spørsmål, og trykk deretter på

Spørsmål 1: Hvor langt fra land eller bærekraftig is er det lov til å fly med mikrofly? (Kjell Egil 2011-11-02)
a: 3 km
b: 25 km
c: 10 km
d: Så langt man vil, når det er utarbeidet særlig sikkerhetsopplegg som kan sikre overlevelse i vann over lengre tid og relevant redningsutstyr er med.

Spørsmål 2: Unntatt når det er nødvendig for avgang eller landing eller når særskilt tillatelse fra luftfartstilsynet foreligger, skal luftfartøy som flyr utenfor tettbebyggelse og folkeansamlinger i friluft, under VFR - flyging ikke flys lavere over bakken eller vannet enn: (TS 2011-08-10)
a: 150 meter ( 500 fot)
b: 300 meter (1000 fot)
c: 600 meter (2000 fot)
d: 100 meter (300 fot)

Spørsmål 3: Når skal du ha redningsvest til hver person om bord? (RN 2005-04-29)
a: Ikke påbudt.
b: Når mikroflyet opererer som sjøfly.
c: Når start eller landing foregår over vann, og ved flyging i større avstand fra land enn glideavstand.
d: Alltid.

Spørsmål 4: Hva sier BSL F om luftfartøyer på kryssende kurs? (RN 2005-04-29)
a: Det flyet som flyr fortest har alltid forkjørsrett.
b: Det flyet som flyr saktest og kommer skrått inn fra venstre har vikeplikt.
c: Når to luftfartøyer flyr på kryssende kurs, skal det fartøyet vike som har det andre på sin høyre side.
d: Når to luftfartøyer flyr på kryssende kurs, skal det fartøyet vike som har det andre på sin venstre side.

Spørsmål 5: Hvilke fly- og motorinstrumenter skal alle mikrofly som et minimum være utstyrt med? (RN 2005-04-29)
a: Klokke, fartsmåler, nødvendige motorinstrumenter og høydemåler.
b: Fartsmåler, høydemåler og turteller.
c: Fartsmåler, høydemåler, kompass, nødvendige motorinstrumenter og bensinmåler.
d: Høydemåler, turteller, kompass og bensinmåler.

Spørsmål 6: Om dagen kvitterer luftartøy (f.eks uten radioforbindelse for mottatt signal: (TS 2011-08-10)
a: Ved å bevege flyet med hurtige bevegelser om tverraksen
b: Ved å bevege flyet med hurtige bevegelser om normalaksen
c: Ved å bevege flyet med hurtige bevegelser om lengdeaksen (vagge med vingene)
d: Ved å senke og øke turtallet på motoren noen ganger

Spørsmål 7: Fra kontrolltårnet til luftfartøy uner flyging i lokaltrafikk vil kontrolltårnet gi lyssignal, og signalet skal bety: "Landingsplassen ubrukbar. Landing forbudt". Lyssignalet skal da være: (TS 2011-08-09)
a: En serie røde blink
b: En serie grønne blink
c: Fast rødt
d: Fast grønt

Spørsmål 8: 45 min. bensinreserve er påbudt i mikrofly (RN 2005-04-29)
a: ved flygning over 50 nautiske mil.
b: Ikke påbudt. Dette påbudet er erstattet av krav om tilstrekkelig drivstoff til å nå destinasjonen og deretter en alternativ landingsplass. (Mikroflyhåndboken v 6.1, revisjon 15.01.2010, avsnitt 3.2.1.)
c: ved flygning på flightplan.
d: ved flygninger inn til kontrollert flyplass.

Spørsmål 9: Kode QDM betyr (Terje Kroglund 2018-02-24)
a: Sant trekk fra peilestasjonen
b: Sant trekk til peilestasjonen
c: Magnetisk kurs å styre til stasjonen med ingen vind
d: Magnetisk trekk fra stasjonen til luftfartøyet

Spørsmål 10: Hva sier alkoholbestemmelsene i Luftfartsloven: (RN 2005-04-29)
a: Promillegrensen er 0.2
b: Promillegrensen er 0.4
c: Promillegrensen er 0.2 under 8000 fot og 0.4 over 8000 fot.
d: Promillegrensen er 0.5