Her kan du trene til mikrofly-teoriprøven.

Velg fag:
Noe vi har glemt?
Siste bidrag var til Fag 10, signert V.Sijpkens 2018-12-10.
Send oss kommentarer/feilrapporter!
(versjon 10. april 2020:
rettet en feil i opptellingen av riktige svar)

Fag 1: Lover og bestemmelser
Merk av det mest riktige svaret på hvert spørsmål, og trykk deretter på

Spørsmål 1: Hvor langt fra land eller bærekraftig is er det lov til å fly med mikrofly? (Kjell Egil 2011-11-02)
a: 3 km
b: 25 km
c: 10 km
d: Så langt man vil, når det er utarbeidet særlig sikkerhetsopplegg som kan sikre overlevelse i vann over lengre tid og relevant redningsutstyr er med.

Spørsmål 2: Du har lenge avtalt å fly en lokal-vfr tur sammen med en kamerat. Dere har endelig kommet fram til flyplassen. Men solen er 6º under horisonten. Hva gjør dere? (V.Sijpkens 2018-07-12)
a: Starter flyet, spør om klarering fra tårnet for en lokal VFR-tur.
b: Går hjem og ser Top-Gun i stedet for.
c: Spør skolesjefen om lov, dersom han tillater det.
d: La kameraten ta en beslutning.

Spørsmål 3: Hva er en operativ flygeplan? (RN 2005-04-29)
a: Spesifiserte opplysninger til lufttrafikktjenestens enheter om planlagte flyginger eller del av flyging.
b: En forkortet reiseplan for flyginger til utlandet.
c: Fartøysjefens plan for flygingens sikre utførelse basert på hensyn til flyets ytelser, andre operative begrensninger og forhold som kan ventes på den ruten som skal følges, og på de aktuelle flyplassene.
d: En reiseplan innlevert til lufttrafikktjenesten.

Spørsmål 4: Hvilken påstand er riktig? (TS 2011-08-10)
a: AIP-GEN inneholder bl.a. informasjon om lufttrafikkregler
b: NOTAM handler om oppdagede feil og anvisninger om utskifting av flymateriell
c: BSL-C inneholder informasjon om master, raderhjelpemidler, m.m
d: AIC A inneholder informasjon om eksamensdager og gebyrer

Spørsmål 5: Hvilken kode skal du som fartøysjef stille inn på transponder dersom du skulle komme i en nødsituasjon? (Jens Markus L.Andersen 2011-08-17)
a: 7000
b: 7500
c: 7600
d: 7700

Spørsmål 6: Hvilke krav stilles til innehaver av mikroflybevis for å kunne fly som fartøysjef? (RN 2005-04-29)
a: 12 flytimer som fartøysjef siste 24 mnd eller PFT/M siste 24 mnd.
b: 12 flytimer som fartøysjef siste 12 mnd eller PFT/M siste 24 mnd.
c: 12 flytimer som fartøysjef siste 24 mnd eller PFT/M siste 12 mnd.
d: 12 flytimer som fartøysjef siste 12 mnd eller PFT/M siste 12 mnd.

Spørsmål 7: Hva er TMA? (TS 2011-08-10)
a: Et relativt større område (kontrollert luftrom) der luftleder går sammen i nærheten av en eller flere landingsplasser
b: Et kontrollert luftrom mellom 2 innflygingssoner, som har en bredde på 10 NM om minimumshøyde på 2000 fot over terrenget
c: Et ikke kontrollert luftrom
d: Et luftrom som befinner seg umidderbart rundt en landingsplass, og som strekker seg fra bakken og opp til innflygingssonen

Spørsmål 8: Hvor finner man de medisinske kravene for mikroflygere: (RN 2005-04-29)
a: AIC A.
b: BSL B.
c: BSL C.
d: I NOTAM

Spørsmål 9: Hvor mye bensin er det påbudt å ha ved avgang? (RN 2005-04-29)
a: Nok til minst 20 minutter flyging med fullt gasspådrag.
b: Nok til å kunne fly til bestemmelsesstedet.
c: Nok til å kunne fly til bestemmelsesstedet og deretter til en alternativ landingsplass.
d: Nok til å kunne fly til bestemmelsesstedet og tilbake.

Spørsmål 10: Hva er minstehøyden for å fly over ulendt terreng? (RN 2005-04-29)
a: 500 fot over terrenget.
b: 1000 fot over terrenget.
c: 1500 fot over terrenget.
d: Det er ingen minstehøyde.