Her kan du trene til mikrofly-teoriprøven.

Velg fag:
Noe vi har glemt?
Siste bidrag var til Fag 10, signert V.Sijpkens 2018-12-10.
Send oss kommentarer/feilrapporter!
(versjon 10. april 2020:
rettet en feil i opptellingen av riktige svar)

Fag 1: Lover og bestemmelser
Merk av det mest riktige svaret på hvert spørsmål, og trykk deretter på

Spørsmål 1: Hvem er ifølge luftfartsloven ansvarlig for at en flyging forberedes og gjennomføres i samsvar med gjeldende bestemmelser: (RN 2005-04-29)
a: Luftfartsmyndighetene gjennom lufttrafikktjenestens enheter.
b: Eieren av luftfartøyet.
c: Brukeren av luftfartøyet.
d: Fartøysjefen.

Spørsmål 2: Ensfarget kors, fortrinnsvis gult, rødt eller hvitt, som er plassert i hver ende av en rullebane betyr: (TS 2011-08-09)
a: Landingsplassen anvendes av glidere og glideflyging pågår
b: Det kan landes fra begge ender av rullebanen
c: Korsene angir grensene for den ubrukbare delen av rullebanen
d: Rullebanen kan bare brukes av fly med totalvekt under 5700 kg

Spørsmål 3: Hva er maks avgangsvekt for toseters mikrofly? (RN 2005-04-29)
a: 275 kg
b: 450 kg
c: 600 kg
d: 750 kg

Spørsmål 4: Hvilke krav til flysikt og avstand til skyer gjelder for et mikrofly som flyr mer enn 300m over bakken eller vannet i ukontrollert luftrom? (RN 2005-04-29)
a: 10 km sikt, klar av skyer.
b: 3 km sikt, 3 km horisontal og 300 m vertikal skyavstand.
c: 5 km sikt, 1,5 km horisontal og 300 m vertikal skyavstand.
d: 10 km sikt, 5 km horisontal og 300 m vertikal skyavstand.

Spørsmål 5: Kode QDM betyr (Terje Kroglund 2018-02-24)
a: Sant trekk fra peilestasjonen
b: Sant trekk til peilestasjonen
c: Magnetisk kurs å styre til stasjonen med ingen vind
d: Magnetisk trekk fra stasjonen til luftfartøyet

Spørsmål 6: Hvor langt fra land eller bærekraftig is er det lov til å fly med mikrofly? (Kjell Egil 2011-11-02)
a: 3 km
b: 25 km
c: 10 km
d: Så langt man vil, når det er utarbeidet særlig sikkerhetsopplegg som kan sikre overlevelse i vann over lengre tid og relevant redningsutstyr er med.

Spørsmål 7: Hva sier alkoholbestemmelsene i Luftfartsloven: (RN 2005-04-29)
a: Promillegrensen er 0.2
b: Promillegrensen er 0.4
c: Promillegrensen er 0.2 under 8000 fot og 0.4 over 8000 fot.
d: Promillegrensen er 0.5

Spørsmål 8: Hva er minstehøyden for å fly over ulendt terreng? (RN 2005-04-29)
a: 500 fot over terrenget.
b: 1000 fot over terrenget.
c: 1500 fot over terrenget.
d: Det er ingen minstehøyde.

Spørsmål 9: Hvilke opplysninger skal en ankomstmelding inneholde? (TS 2011-08-09)
a: Luftfartøyets kjennesignal, antall personer ombord og ankomsttid
b: Luftfartøyets kjennesignal, posisjon og landingsplass
c: Luftfartøyets radiokallesignal, avgangsplass, ankomsttid og landingsplass
d: Planlagt landingsplass, alternativ landingsplass og ankomsttid

Spørsmål 10: Når skal det gjennomføres periodisk ettersyn av et mikrofly? (RN 2005-04-29)
a: Hver 50. flytime.
b: Hver 4. måned.
c: Før hver årlige besiktigelse.
d: Hver 50. flytime eller 4. måned, det som kommer først.