Her kan du trene til mikrofly-teoriprøven.

Velg fag:
Noe vi har glemt?
Siste bidrag var til Fag 10, signert V.Sijpkens 2018-12-10.
Send oss kommentarer/feilrapporter!
(versjon 10. april 2020:
rettet en feil i opptellingen av riktige svar)

Fag 1: Lover og bestemmelser
Merk av det mest riktige svaret på hvert spørsmål, og trykk deretter på

Spørsmål 1: Er det tillatt å fly om natten med mikrofly? (RN 2005-04-29)
a: Nei.
b: Ja, såfremt det er VFR-forhold.
c: Ja, men ikke i kontrollert luftrom.
d: Ja, men flyet må være utstyrt med lanterner, instrumentbelysning og to høydemålere.

Spørsmål 2: Hva er en "transponder"? (Jens Markus L.Andersen 2011-08-17)
a: En radar ved kontrolltårnet som sender ut "signalpulser" til andre fly for å identifisere dem.
b: En elektronisk "radarsvarer" i flyet som "svarer" på radarpulser sendt ut av en sekundærradar.
c: En nødboks i flyet som automatisk sender ut nødsignaler til kontrolltårnet ved en nødsituasjon.
d: GPS'en i flyet.

Spørsmål 3: Kode QDM betyr (Terje Kroglund 2018-02-24)
a: Sant trekk fra peilestasjonen
b: Sant trekk til peilestasjonen
c: Magnetisk kurs å styre til stasjonen med ingen vind
d: Magnetisk trekk fra stasjonen til luftfartøyet

Spørsmål 4: Når skal du ha redningsvest til hver person om bord? (RN 2005-04-29)
a: Ikke påbudt.
b: Når mikroflyet opererer som sjøfly.
c: Når start eller landing foregår over vann, og ved flyging i større avstand fra land enn glideavstand.
d: Alltid.

Spørsmål 5: Hva er TMA? (TS 2011-08-10)
a: Et relativt større område (kontrollert luftrom) der luftleder går sammen i nærheten av en eller flere landingsplasser
b: Et kontrollert luftrom mellom 2 innflygingssoner, som har en bredde på 10 NM om minimumshøyde på 2000 fot over terrenget
c: Et ikke kontrollert luftrom
d: Et luftrom som befinner seg umidderbart rundt en landingsplass, og som strekker seg fra bakken og opp til innflygingssonen

Spørsmål 6: 45 min. bensinreserve er påbudt i mikrofly (RN 2005-04-29)
a: ved flygning over 50 nautiske mil.
b: Ikke påbudt. Dette påbudet er erstattet av krav om tilstrekkelig drivstoff til å nå destinasjonen og deretter en alternativ landingsplass. (Mikroflyhåndboken v 6.1, revisjon 15.01.2010, avsnitt 3.2.1.)
c: ved flygning på flightplan.
d: ved flygninger inn til kontrollert flyplass.

Spørsmål 7: Når kan du som fartøysjef avvike fra BSL F? (RN 2005-04-29)
a: Aldri.
b: Avvik kan foretas av sikkerhetsmessige grunner.
c: Utenom lufttrafikktjenestens åpningstid.
d: Bare under Special VFR.

Spørsmål 8: Kan en AFIS-enhet gi landingsklarering? (TS 2011-08-10)
a: Ja
b: Bare i visse tilfeller
c: Nei
d: Ja, hvis banen er klar

Spørsmål 9: Hvor finner man de medisinske kravene for mikroflygere: (RN 2005-04-29)
a: AIC A.
b: BSL B.
c: BSL C.
d: I NOTAM

Spørsmål 10: Hvilken påstand er riktig? (TS 2011-08-10)
a: AIP-GEN inneholder bl.a. informasjon om lufttrafikkregler
b: NOTAM handler om oppdagede feil og anvisninger om utskifting av flymateriell
c: BSL-C inneholder informasjon om master, raderhjelpemidler, m.m
d: AIC A inneholder informasjon om eksamensdager og gebyrer