Her kan du trene til mikrofly-teoriprøven.

Velg fag:
Noe vi har glemt?
Siste bidrag var til Fag 10, signert V.Sijpkens 2018-12-10.
Send oss kommentarer/feilrapporter!
(versjon 10. april 2020:
rettet en feil i opptellingen av riktige svar)

Fag 1: Lover og bestemmelser
Merk av det mest riktige svaret på hvert spørsmål, og trykk deretter på

Spørsmål 1: Ensfarget kors, fortrinnsvis gult, rødt eller hvitt, som er plassert i hver ende av en rullebane betyr: (TS 2011-08-09)
a: Landingsplassen anvendes av glidere og glideflyging pågår
b: Det kan landes fra begge ender av rullebanen
c: Korsene angir grensene for den ubrukbare delen av rullebanen
d: Rullebanen kan bare brukes av fly med totalvekt under 5700 kg

Spørsmål 2: Hva er definisjonen på skydekkehøyde (ceiling)? (TS 2011-08-10)
a: Den vertikale avstand fra bakken eller vannet til det laveste observerte skylag.
b: Tykkelsen på de skylag som observeres
c: Den vertikale avstand fra bakken eller vannet til underkant av det laveste skylag under 6000 meter som dekker mer enn halve himmelen
d: Avstanden mellom bakken og det laveste skylag under 2000 meter som dekker mindre enn halve himmelen

Spørsmål 3: Hvor mye bensin er det påbudt å ha ved avgang? (RN 2005-04-29)
a: Nok til minst 20 minutter flyging med fullt gasspådrag.
b: Nok til å kunne fly til bestemmelsesstedet.
c: Nok til å kunne fly til bestemmelsesstedet og deretter til en alternativ landingsplass.
d: Nok til å kunne fly til bestemmelsesstedet og tilbake.

Spørsmål 4: Hva er en operativ flygeplan? (RN 2005-04-29)
a: Spesifiserte opplysninger til lufttrafikktjenestens enheter om planlagte flyginger eller del av flyging.
b: En forkortet reiseplan for flyginger til utlandet.
c: Fartøysjefens plan for flygingens sikre utførelse basert på hensyn til flyets ytelser, andre operative begrensninger og forhold som kan ventes på den ruten som skal følges, og på de aktuelle flyplassene.
d: En reiseplan innlevert til lufttrafikktjenesten.

Spørsmål 5: Hva avgjør når og hvor du skal bruke radio og hvem skal du kontakte. (VAG 2013-08-16)
a: Hvor høyt og langt du flyr og de som er i nærheten
b: Kontrollert luft rom og nærmeste kontrollenhet.
c: Det er klassifiseringen av luftrommet du befinner deg i eller går inn i og derav hvem du skal kontakte.
d: Du bestemmer selv som fartøysjef når og hvor du skal bruke radio.

Spørsmål 6: Hvilke opplysninger skal en ankomstmelding inneholde? (TS 2011-08-09)
a: Luftfartøyets kjennesignal, antall personer ombord og ankomsttid
b: Luftfartøyets kjennesignal, posisjon og landingsplass
c: Luftfartøyets radiokallesignal, avgangsplass, ankomsttid og landingsplass
d: Planlagt landingsplass, alternativ landingsplass og ankomsttid

Spørsmål 7: Hva er minstehøyden for å fly over ulendt terreng? (RN 2005-04-29)
a: 500 fot over terrenget.
b: 1000 fot over terrenget.
c: 1500 fot over terrenget.
d: Det er ingen minstehøyde.

Spørsmål 8: Du skal fly til en større flyplass i Norge og ønsker i den anledning en del informasjoner om den. Hvor finner du de offisielle opplysninger om flyplassen: (RN 2005-04-29)
a: I BSL D.
b: I AIP NORGE.
c: I AIC A.
d: I NOTAM.

Spørsmål 9: Når skal du alltid levere inn en "Reiseplan"-Flight Plan" til LTT? (Jens Markus L.Andersen 2011-08-17)
a: Når du skal fly en strekning fra A til B mer enn 50NM?
b: Når du vil ha Alarm-og redningstjeneste, fly inn til kontrollert luftrom og krysse landegrenser?
c: Det er ikke krav om dette.
d: Uansett når du skal fly.

Spørsmål 10: Hva er en "transponder"? (Jens Markus L.Andersen 2011-08-17)
a: En radar ved kontrolltårnet som sender ut "signalpulser" til andre fly for å identifisere dem.
b: En elektronisk "radarsvarer" i flyet som "svarer" på radarpulser sendt ut av en sekundærradar.
c: En nødboks i flyet som automatisk sender ut nødsignaler til kontrolltårnet ved en nødsituasjon.
d: GPS'en i flyet.